नवीन उपचार ट्रायमॅटिक ब्रेन इजेजरी – केजीयूएन 9 सह मदत करते – Boisar Marathi News

नवीन उपचार ट्रायमॅटिक ब्रेन इजेजरी – केजीयूएन 9 सह मदत करते

केजीयूएन 9

載入 中 …

要 取消 訂閱 「KGUN9」?

運作 中 …

21 के

載入 中 …

載入 中 …

運作 中 …

要 稍後 再看 嗎?

要 將此 影片 加入 播放 清單, 請先 登入.

登入

收看 次數: 11 次

喜歡 這部 影片 嗎?

請 登入 發表 您 的 意見.

登入

不 喜歡 這部 影片 嗎?

請 登入 發表 您 的 意見.

登入

載入 中 …

文字 記錄 檔

無法 載入 互動 式 字幕.

載入 中 …

租 看 影片 後, 即可 使用 評分 功能.

目前 無法 使用 這項 功能, 請 稍後 再試 一次.

發佈 日期: 201 9 年 5 月 10 日

नवीन उपचार योजना गंभीर दुखापतग्रस्त मेंदूच्या दुखापतींना बळी पडलेल्या लोकांचे जीवन वाचविण्यात मदत करते.

載入 中 …